Par mums

Latvijas Lombardu asociācijā apvienojušies licencētie lombardi par savu galveno uzdevumu uzskata sociāli atbildīgu, Latvijas Republikas likumiem atbilstošu patērētāju kreditēšanu, izsniedzot aizdevumus pret kustamas mantas ķīlu, bezķīlas aizdevumus, kā arī aizdevumus pret nekustamo īpašumu un transportlīdzekļu ķīlu. Nemitīgi tiek strādāts pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, kā arī pie jaunu pakalpojumu ieviešanas.


Latvijas Lombardu asociācijas mērķi:

 • pārstāvēt Asociācijas biedru intereses nebanku kreditēšanas pakalpojumu tirgū;
 • sadarboties ar likumdevēja institūcijām, lai pilnveidotu lombardu darbību regulējošus likumus un citus normatīvos aktus, sekmētu to ieviešanu un ievērošanu praktiskajā darbā;
 • veicināt nozares labai praksei atbilstošu standartu ieviešanu asociācijas biedru ikdienas darbībā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un patērētāju tiesību aizsardzības standartiem atbilstošu pakalpojumu sniegšanu savā nozarē.


Latvijas Lombardu asociācijas darbības galvenie uzdevumi:

 • aktīva līdzdalība nozari regulējošo normatīvo aktu izstrādē;
 • sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm un nozares darbību uzraugošām institūcijām;
 • asociācijas biedru interešu pārstāvēšana valsts iestādēs un attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām;
 • piedalīšanās dažādos pasākumos un sakaru uzturēšana ar publiskās saziņas līdzekļiem – masu mediju pārstāvjiem, lai celtu lombardu, kā nebanku kreditētāju, prestižu.

Lombardu asociācija iesaka: 
lla-big.png

 • Lombardus ar augstu klientu apkalpošanas kultūru un individuālu pieeju;
 • Lombardus ar plašu un kvalitatīvu piedāvāto pakalpojumu klāstu;
 • Lombardus ar visdažādākajiem kredītu veidiem;
 • Lombardus ar visplašāko pārdošanā esošo preču sortimentu.

Lombardi: