Latvijas Lombardu asociācija

Latvijas Lombardu asociācija

Latvijas Lombardu asociācija apvieno piecus lielākos licencēto lombardu tīklus Latvijā, kopumā aptverot 70% no visām lombardu pakalpojumu sniegšanas vietām valstī.

Kas mēs esam

Latvijas Lombardu asociācija, reģ.Nr. 40008064438, ir dibināta 2002.gadā kā sabiedriska nevalstiska organizācija.

Latvijas Lombardu asociācija apvieno piecus lielākos licencēto lombardu tīklus Latvijā, kopumā aptverot 70% no visām lombardu pakalpojumu sniegšanas vietām valstī. Asociācijā kopš tās dibināšanas sastāv no A/S "Moda Kapitāls" ("Lombards Moda"), A/S "Dagne", nedaudz vēlāk pievienojās SIA "E-Lats", SIA "Fresh Cash" un SIA "Express Credit" (Lombards24.lv).

Ilggadējās darbības laikā Latvijas Lombardu asociācija neatlaidīgi centusies panākt sakārtotību nozari regulējošā likumdošanā, piedalījusies dažādās darba grupās Ekonomikas un Finanšu ministrijā, kad tika izstrādāti uz nozari attiecošies normativie akti vai to grozijumi. Asociācija ir parakstijusi LR Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu, Ministru kabineta sēdēs aktīvi izteikusi savu viedokli jautājumos, kas skar nozari. 

Latvijas Lombardu asociācijā apvienojušies licencētie lombardi par savu galveno uzdevumu uzskata sociāli atbildīgu, Latvijas Republikas likumiem atbilstošu patērētāju kreditēšanu, izsniedzot aizdevumus pret kustamas mantas ķīlu, kā arī bezķīlas kredītus. Tiek paplašināts arī dažādu citu pakalpojumu klāsts, lai lombardu klientu intereses tiktu maksimāli ievērotas.